Kishway Language School

فرم درخواست همکاری | درخواست نمایندگی

افراد واجد شرایط
1- مدرس زبان انگلیسی حداقل 5 سال سابقه تدریس آموزشگاهی یا دانشگاهی
2- شخص حقیقی دارای مجوز از آموزشگاه یا مرکز آموزشی فعال یا در شرف فعالیت
3- شخص حقوقی دارای مجوز فعالیت وزارت آموزش و پرورش / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشــــاوره بگیرید