Kishway Language School

درباره دوره

کودکان 8 تا 13 سال با مجموعه کتاب های انتشارات Oxford پس از آموزش نوشتن و خواندن حروف، اعداد و کلمات شروع به یادگیری گرامر می کنند و در آموزش مهارت های شنیداری و گفتاری Listening و Speaking خواندن و نوشتن Writing وRedding طبق استاندارد متد آموزشی پیشرفت کرده و با تمرین مهارت ها، فیلم، موزیک، کتاب داستان و برخی سطوح، کتاب گرامر، زبان خود را تا سطح قابل قبولی ارتقاء داده و آماده ورود به مقطع Young Adults می شوند. ضمنا این دوره کمک شایانی به درک مفاهیم کتاب های زبان مدرسه می کند.

Step 1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری نوشتن و تلفظ حروف، اعداد، لغات و جمله بندی مکالمات ساده و اولیه
 • منبع و متد آموزشی: Oxford
 • کتاب:
  Magic Time 1,2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 16 جلسه‌ای | 8 ماه خصوصی: 36 جلسه | کمتر از سه ماه

Step 2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری گرامر پایه، مکالمات ساده و روزمره خواندن و نوشتن متون و داستان
 • منبع و متد آموزشی: Oxford
 • کتاب:
  English Time 1.2.3
 • نحوه برگزاری: گروهی: 6 ترم 16 جلسه‌ای | 12 ماه خصوصی: 42 جلسه | کمتر از 3.5 ماه

Step 3

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری گرامر، لغات، جملات، مکالمات، درک مطلب متون و نگارش پیشرفته تر
 • منبع و متد آموزشی: Oxford
 • کتاب:
  English Time 4,5,6
 • نحوه برگزاری: گروهی: 6 ترم 16 جلسه‌ای | 12 ماه خصوصی: 42 جلسه | کمتر از 3.5 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید