Kishway Language School

درباره دوره

آلمانی دومین زبان پرگویش مادری در اروپاست و در چندین کشور اتحادیه اروپا کارایی دارد. لازمه پیوست به خانواده، ادامه تحصیل، کار و زندگی در این کشورها، نیاز به داشتن مدارک A1 تا B2 می باشد. این دوره تمامی نیاز های متقاضی را طبق استاندارد آموزشی اروپا CEFR برآورده ساخته و سطح زبان متقاضی را برای شرکت در آزمون آماده می کند. ضمنا شرکت کننده ها پس از گذراندن پکیج فرا متوسطه سطح B2 و TTC میتوانند تدریس کنند.

مقدماتی A1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: گرامر پایه، استفاده از لغات در مکالمات ساده روزمره سطح مقدماتی، اخذ مدرکA1 و پیوست به خانواده در آلمان
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Menschen A1 (1.2)
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

پیش متوسطه A2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: گرامر، جمله سازی، درک مطلب متون، مکالمه روان تر در سطح پیش متوسطه و اخذ مدرک A2
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Menschen A2 (1.2)
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

متوسطه B1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: گرامر، درک مطلب و نگارش متون، کاربرد لغات در مکالمه سطح متوسطه، اولین سطح پذیرش در دانشگاه آلمان، اخذ مدرک B1
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Menschen B1 (1.2)
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

فرا متوسطه B2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقا سطح علمی در تمامی مهارت های تا سطح پیشرفته، اخذ مدرک B2، مدرک نهایی ورود به دانشگاه های آلمان
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Sicher B2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 3 ترم 17 جلسه ای / 4.5 ماه خصوصی: 36 جلسه | کمتر از 3 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید