Kishway Language School

درباره دوره

زبان آموزان و متقاضیان سطح علمی Advanced در این دوره 4 مهارت اصلی Listening و Speaking، Reading و Writing خود را تا سطح فوق پیشرفته و حرفه ای ارتقاء داده و در بالاترین سطح علمی زبان آموزشگاهی قرار می گیرند و با شرکت در آزمون بین المللی قادر به اخذ مدرک رسمی دانشگاه کمبریج خواهند بود.

پکیج فوق پیشرفته

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء سطح زبان تاB2.C1 ، آمادگی تدریس و شرکت در TTC، اخذ مدرک بین المللی FCE
  • منبع و متد آموزشی: macmillan
  • کتاب:
    Ready For First
  • نحوه برگزاری: گروهی: 5 ترم 17 جلسه‌ای | 8 ماه خصوصی: 50 جلسه | کمتر از 4 ماه

پکیج حرفه ای

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء سطح زبان تا C1- C2 و اخذ مدرک بین المللی CAE
  • منبع و متد آموزشی: macmillan
  • کتاب:
    Ready For CAE
  • نحوه برگزاری: گروهی: 5 ترم 17 جلسه‌ای | 8 ماه خصوصی: 60 جلسه | کمتر از 6 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید