Kishway Language School

درباره دوره

داوطلبان آزمون Delf، Dalf، TCF، TEF،TCFQ که قصد یادگیری زبان فرانسه، ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه ها، کار و زندگی در کشور فرانسه و کانادا را دارند با شرکت در پکیج های این دوره و بهره گیری از مجموعه کتاب های Edito مهارت های اصلی گفتاری و شنیداری، خواندن و نوشتن و فن بیان را طبق استاندارد A1 تا C2 می آموزند و با توجه به نوع آزمون، استراتژی و تکنیک مصاحبه و تست را نیز جداگانه در کارگاه های آموزشی تخصصی فراگرفته و آماده شرکت در آزمون می شوند. ضمنا افراد علاقمند می توانند بعد از گذراندن پکیج B2 وارد پکیج C1 شده و یا پس از TTC تدریس نمایند.

مقدماتی A1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری حروف و اعداد، دستور زبان و مکالمات ابتدایی طبق استاندارد متد آموزشی در سطح A1
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Edito A1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

پیش متوسطه A2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری مهارت ها، توسعه دامنه لغات و ارتباط با موضوعات روزمره و جدید طبق استاندارد متد آموزشی در سطح A2
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Edito A2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

متوسطه B1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء مهارت های اصلی پیشرفته تر، جمله سازی و فن بیان روانتر در مکالمات طبق استاندارد متد آموزشی در سطح B1
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Edito B1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

فرا متوسطه B2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: درک مطلب متون و نگارش تخصصی، مکالمه روان تر، طبق استاندارد متد آموزشی در سطح B2، آمادگی پذیرش در دانشگاه
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Edito B2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

پیشرفته C1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء مهارت ها و درک مطلب و نگارش متون و فن بیان در بالاترین سطح آموزشگاهی، اخذ مدرک C1 ، آمادگی تدریس
 • منبع و متد آموزشی:
 • کتاب:
  Edito C1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 4 ترم 17 جلسه ای | 6 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید