Kishway Language School

درباره دوره

افراد بزرگسال مسلط به زبان انگلیسی تمامی رشته های تحصیلی، فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزشگاهی و دارندگان مدارک IELTS وTOEFL میتوانند با آموختن روش و تکنیک های منطبق با CELTA توانایی لازم جهت تدریس زبان انگلیسی توسط مدرسین دوره دیده بدست آورده و به مدرس حرفه ای با استانداردهای بین المللی تبدیل شوند.

Teachers Training Course

  • منبع و متد آموزشی: Based on CELTA Course
  • کتاب: Learning Teaching
  • نحوه برگزاری: گروهی: 30 ساعت | 20 جلسه
دستاوردهای آموزشی: روانشناسی و رفتار شناسی گروهای سنی مختلف، نحوه شناخت تونایی های یادگیری زبان آموز، آموزش روش های تدریس Skills، Activity ، Game و Movie

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید