Kishway Language School

درباره دوره

داوطلبان آزمون های Tomer، Yos ، Ales، Tys که به قصد ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه ها، کار و زندگی در کشور ترکیه می بایست مدرک A1 تا B2 دریافت کنند میتوانند با شرکت در این دوره و بهره گیری از معتبرترین متد آموزشی، مجموعه کتاب هایHiTiT به هدفشان برسند و نیزآندسته از علاقمندانی که صرفا قصد یادگیری مکالمه زبان ترکی را دارند با تسلط به کتاب اول قادر هستند براحتی مکالمه روان روزمره حتی با افراد ترک زبان داشته باشند.

مقدماتی

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری دستور زبان، لغات، جملات و اصطلاحات در مکالمات روزمره ساده سطج A1
 • منبع و متد آموزشی: Istanbul
 • کتاب:
  Istanbul A1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 2 ترم 17 جلسه ای | 3 ماه خصوصی: 24 جلسه | کمتر از 2 ماه

پیش متوسطه

سطح:

دستاوردهای آموزشی: جمله سازی، توسعه دامنه لغات و دستور زبان، تسلط به مکالمات روزمره طبق سطح A2
 • منبع و متد آموزشی: Istanbul
 • کتاب:
  Istanbul A2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 2 ترم 17 جلسه ای | 3 ماه خصوصی: 24 جلسه | کمتر از 2 ماه

متوسطه

سطح:

دستاوردهای آموزشی: جمع بندی گرامر، مکالمه روان با دامنه لغات وسیعتر، اولین سطح پذیرش دانشگاه های ترکیه و آمادگی آزمون TOMER
 • منبع و متد آموزشی: Istanbul
 • کتاب:
  Istanbul B1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 2 ترم 17 جلسه ای | 3 ماه خصوصی: 24 جلسه | کمتر از 2 ماه

فرا متوسطه

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء مهارت های اصلی، درک مطلب و نگارش متون تخصصی سطح B2
 • منبع و متد آموزشی: Istanbul
 • کتاب:
  Istanbul B2
 • نحوه برگزاری: گروهی: 2 ترم 17 جلسه ای | 3 ماه خصوصی: 24 جلسه | کمتر از 2 ماه

پیشرفته

سطح:

دستاوردهای آموزشی: ارتقاء مهارت های اصلی، درک مطلب و نگارش متون سطح C1، بالاترین سطح آموزشگاهی، آمادگی تدریس
 • منبع و متد آموزشی: Istanbul
 • کتاب:
  Istanbul C1
 • نحوه برگزاری: گروهی: 2 ترم 17 جلسه ای | 3 ماه خصوصی: 24 جلسه | کمتر از 2 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید