Kishway Language School


TCF

آزمون ارزیابی مهارت های زبانی فرانسه

معرفی کامل آزمون TCF

آزمون Test de Connaissance du Français  که به اختصار TCF  خوانده می شود، توسط مرکز بین المللی مطالعات آموزشی  CIEP (Centre international d’études pédagogiques) طراحی شده است و اعتبار آن توسط وزارت آموزش فرانسه مورد تایید قرار گرفته است.

TCF آزمون ارزیابی مهارت های زبانی برای کسانی است که بومی فرانسه یا فرانسوی زبان نیستند و تمایل دارند سطح زبانی و مهارت های خود را برای مقاصد حرفه ای، آموزشی و یا شخصی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

به طور کلی TCF، داوطلبین آزمون را در شش سطح A1،A2،B1،B2،C1 و C2 قرار می دهد که چهارچوب مرجع زبانها در اروپا برای سطح مهارت زبانی می باشد. نتیجه آزمون TCF معیاری قابل اطمینان برای ارزیابی سطح مهارت زبانی شما می باشد. به هر داوطلب مدرکی اعطا می گردد که برای دو سال معتبر می باشد. نتایج این آزمون، به منظور مهاجرت به کانادا در سیستم های مختلف مهاجرت و استان های فدرال و کبک معتبر می باشند.

پایین ترین سطح در نتایج این آزمون A1 می باشد و در سطوح پیشرفته، داوطلب نمرات C1 یا C2 را دریافت می کند. لازم به ذکر است که برخی از مراکز علمی و دانشگاه های فرانسه سطح C1 را برای ورود به این دانشگاه به عنوان سطح حداقل برای ورود به این مراکز در نظر می گیرند.

آزمون TCF از بخش های اجباری و اختیاری تشکیل شده است.

بخش های اجباری آزمون TCF هفتاد و شش سوال

** توجه کنید که نسخه کامپیوتری آزمون شامل 91 سوال است. پانزده سوال اضافی در نمره نهایی محاسبه نمی شوند و تنها CIEP را قادر به ارزیابی صحت و اعتبار پرسش ها می سازد. زمان آزمون کامپیوتری برای این سوال هاس اضافی همچون زمان نسخه کاغذی می باشد (ده دقیقه اضافی)

پرسش ها چند گزینه ای هستند که در مجموع شامل 76 سوال می باشند. تنها یکی از چهار گزینه صحیح می باشد. سوال ها از آسان به دشوار طراحی شده اند و سطح دشواری به تدریج افزایش می باید و از A1 تا C2 بر طبق چهارچوب مرجع زبانها در اروپا برای سطوح مختلف مهارت زبانی را در بر می گیرند.

مهارت شنیداری آزمون TCF 29 پرسش، 25 دقیقه

·         کلمات و عبارات رایج در زندگی روزمره (گفتگوها، مصاحبه ها، بحث ها، مباحثات تلفنی و غیره…)

·         پیامها یا آگهی های عمومی

·         اطلاعاتی در مورد مردم، حقایق و رویدادها در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با اشخاص و موضوعات آموزشی و حرفه ای

·         گزارش هایی در مورد رویدادهای روزمره و ملموس یا انتزاعی

·         انواع مختلف گفتگو

گفتگوهای ضبط شده و صحبت های شفاهی مورد استفاده در آزمون که شما ممکن است در کشورهای فرانسوی زبان بشنوید، عمدتا چکیده ای از ایستگاه بین المللی رادیو فرانسه (RFI) هستند.

مهارت در ساختارهای زبان، گرامر و لغت (18 پرسش، 15 دقیقه)

·         سوالات، توانایی شما در شناسایی و انتخاب واژگان صحیح را در ساختارهای دستوری و واژگانی مورد ارزیابی قرار می دهند.

·         پرسش ها بیشتر در زمینه موقعیت های ارتباطی در حال و هوای فرانسوی و فرانسه می باشند.

مهارت نوشتاری (29 پرسش، 45 دقیقه)

·         پرسش ها توانایی شما را در درک موارد زیر به چالش می کشند.

·         اسامی، لغات و عبارات مورد استفاده به صورت پردامنه در موقعیت های ارتباطی (دوستانه، اداری و کاری، پیام ها و نامه ها)

·         اطلاعاتی که در دل مطالب متعارف هستند (آگهی های طبقه بندی شده، منوها و جداول زمانی)

·         اطلاعاتی در مورد مردم، حقایق و رویدادها (نامه های شخصی)

·         متون مربوط با زبان رایج در زندگی روزمره و مکالمات کاری

·         مقالات و گزارش هایی که نویسندگان آنها، موضوعات انتزاعی رو به کار می گیرند.

·         متون پیچیده علمی و ادبی که برگرفته از مقالات علمی، متون انتزاعی یا خلاصه پیچیده ای از مقالات کاری و دانشگاهی یا کارهای ادبی باشند.

این متون عمدتا از مطالبی که در فرانسه یا کشورهای فرانسوی زبان با آنها برمی خورید گرفته شده اند.

نکات پیش از آزمون TCF

·         30 تا 40 دقیقه قبل از آزمون در محل آزمون حاضر باشید.

·         خودکار مشکی و اطلاعات شناسایی خود را حتما به همراه داشته باشید.

·         با دقت به توصیه های مسئولین آزمون گوش کنید.

·         با دقت به قسمت های شفاهی آزمون گوش کنید، چرا که تنها یک بار آنها را خواهید شنید.

·         دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.

·         شتابزده پاسخ ندهید، از زمان هر سوال استفاده کنید و سوال را خوب بخوانید و پاسخ خود را بررسی کنید.

·         در صورتی که پرسشی وقت بسیاری از شما گرفت به سوال بعدی بروید و پاسخ را در برگه پاسخ و نه دفترچه پرسش ها بنویسید.

بخش های اختیاری آزمون TCF

مهارت گفتاری آزمون TCF (مصاحبه نهایتا 12 دقیقه به طول می انجامد)

آزمون مهارت گفتاری به صورت مجزا انجام می گیرد و ممتحن مصاحبه ای چهره به چهره با آزمون دهنده خواهد داشت.

·         این آزمون از سه بخش یا task تشکیل شده است و شما فرصت آمادگی برای یکی از آنها را خواهید داشت.

·         این سه بخش آزمون دهنده را در شش سطح A1،A2،B1،B2،C1 و C2 مورد ارزیابی قرار می دهد که همانطور که گفته شد چهارچوب مرجع زبانها در اروپا برای سطوح مهارت زبانی می باشند.

·         مصاحبه ضبط می شود، اولین بار توسط ممتحن ارزیابی می شود، سپس برای ارزیابی دوم به CIEP ارسال می شود. هر ضبط همیشه دارای دو نمره است.

شرح Task های آزمون مهارت گفتاری آزمون TCF

Task 1: مصاحبه بدون آماده سازی – زمان گفت و گو: 2 دقیقه

هدف Task 1: آزمون دهنده باید اثبات کند که قادر به برقراری ارتباط با شخصی که نمی شناسد (در اینجا ممتحن) می باشد.

Task 2: تلاش برای تعامل بعد از آماده سازی

زمان: پنج دقیقه و سی ثانیه ( که دو دقیقه از دو دقیقه به صورت پیش فرض برای آماده سازی در نظر گرفته شده است، زمانی که آزمون دهنده اجازه دارد یادداشت برداری نماید)

هدف Task 2: آزمون دهنده باید اثبات کند که می تواند در یک گفتگوی مدرن امروزی، اطلاعاتی را از مخاطب خویش کسب کند. نقش های آزمون دهنده و ممتحن در دستور االعمل ها شرح داده شده است.

Task 3: بیان یک نقطه نظر بدون آماده سازی

زمان گفتگو: چهار دقیقه و سی ثانیه

هدف Task 3: داوطب آزمون باید اثبات کند که توانایی صحبت به صورت سریع، مستمر و قانع کننده، هنگامی که مخاطب پرسشی از سوی ممتحن قرار می گیرد را دارد.

داوطلبین آزمون برای توانایی هایشان در زمینه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

·         در مورد خودشان، محیط اطراف، خانواده و شغل خود صحبت کنند.

·         سوالات مربوط به موقعیت ارتباطی فرضی را پاسخ دهند.

·         نظرات خود را بیان کنند و مزایا و معایب یک پروژه را شرح دهند و مخالفت یا موافقت خود را ابراز کنند.

·         یک استدلال واضح و ساختاریافته با سبکی مناسب در زمینه مورد بحث ارائه دهند.

·         موضوعات پیچیده ای را به شیوه ای دقیق و ساختاری ارائه یا بسط دهند و در نهایت نتیجه گیری کنند.

مهارت نوشتاری آزمون TCF (60 دقیقه)

آزمون متشکل از سه بخش می باشد که از سطح آسان به دشوار تنظیم شده است.

شرح Taskهای آزمون مهارت نوشتاری TCF

Task 1: نوشتن یک پیام برای توصیف، بازنویسی و/ یا توضیح برای یک یا چند گیرنده که شرح آنها در دستورالعمل ها مشخص شده است.

تعداد کلمات مورد نظر برای Task 1: حداقل 60 کلمه، حداکثر 120 کلمه

Task 2: شامل نوشتن یک مقاله، نامه، یادداشت و … برای چند گیرنده به منظور گزارش یک تجربه یا شرح یک داستان می باشد. با توجه به هدف تعیین شده Task، گزارش ها می بایست همراه با تفسیر، نظر یا استدلال باشد.

تعداد کلمات مورد نظر برای Task 2: حداقل 120 کلمه، حداکثر 150 کلمه

Task 3: شامل نوشتن متنی (برای یک روزنامه، وب سایت، همکار و …) می باشد که که دو دیدگاه را در یک پدیده اجتماعی مقایسه می کند. متن این دو دیدگاه می بایست کوتاه، ساده و در حدود 90 کلمه باشد. داوطلب می بایست موضع خود را در این دو متن مطرح نماید.

تعداد کلمات مورد نظر برای Task 3: حداقل 120 کلمه و نهایتا 180 کلمه می باشد. به عنوان مثال می توان از کلماتی به تعداد 40 تا 60 کلمه در بخش اول Task 3 و در حدود 80 تا 120 کلمه برای بخش دوم Task 3 می توانید استفاده کنید.

داوطلبین بر اساس توانایی هایشان در موارد زیر ارزیابی می شوند.

·         انتقال یک پیام به صورت کاملا واضح

·         ارائه اطلاعاتی که از داوطلب درخواست می شود

·         توصیف، تجدید نظر و توضیح

·         مشخص کردن یا توجیه یک انتخاب، موقعیت، تصمیم یا

·         پیوند میان ایده ها و تلاش برای ایجاد انسجام در شیوه گفتمان

·         مقایسه دو دیدگاه

·         ابراز یک عقیده و ارائه استدلال برای آن

·         ارائه واژگان و ساختارهایی که سازگار با Task مربوطه باشد

·         توانایی در خلاصه کردن و ویرایش و اصلاح

 

مشــــاوره بگیرید